تبلیغات
دُخیـ دِیـ مـآهیـ - مطالب مرداد 1396
وَقتـی


 وَقتـــــــــــے ڪـِـــہ ڪــــــــآرے دآرن

  مــــــــآ آچـــــــــآر فــَـــرآنســـــــــہ ایـــــــم

  وَقتـــــــــے مـــــــــآ ڪـــــــــآرے دآریــــــــــم

  دَریـــــــغ اَز یــــِــ فــــــآزمِتـــــــــر ههـــــــــــــــ ↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪہ

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ چَﺴْﺒٰیﺪِﻩْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْﮏْ↺ﺗُوْےِﭼِﺸْﻤٰﺎٰتِہْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕْ↻ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ ﺗَﻠَﻨْﺒٰﺎٰﺭْ ﺷُﺪِﻩْ!⇜

☜ﺑٰﺎٰﯾِﺪْ بِگْی:

خـــوبَـــم ...

[ 1396/05/28 ] [ 15:48 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
پــَر
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

یادٓمـ تو را فٓراموشـ ... ✔️

روزاىِ خوبمون پٓـــر ⇧

خاطِراتمون پٓـــر ⇧

حٓرفاىِ قٓشٓنگِتـ + دُروغ هاتـ پٓـــر ⇧

عٓكسِـ چِشاتـ پٓـــر ⇧

تُنِ صِداتـ پٓـــر ⇧

هٓر چى كهـ مٓنُ یادِ تو میندازه پٓـــر ...

فٓراموشـ شُدٓنٓم مُبارٓكـ !!!! ✘

Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

⇦ گــــل پسر ⇨


ازدواج فقط ✔ پــــــــــــــــــول ✔ نمیخواد


☜ کـــــــــ✘ـــــــــمــرم ☞  میخواد


✘ کــ مال شما رو ☜ گـلنار ☞ شکسته ✘


هـــHeeHـــه

[ 1396/05/24 ] [ 14:04 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
✪✘←یه جمـــــــــــــله بگم✪✘←
Related image

✪✘←یه جمـــــــــــــله بگم كــــــُــــــــــــلی

واسه مــــــــــــــــن دیگه مُـــــــــــــــــــردی✪✘

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ

ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ

ﭼـُـﻮ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ

ﺧـﻮﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ

ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!!!!⊙⊙

ﻫــَـــﻤﻪ ﻣﯿﮕــَــﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ

ﻣـَــﻦ ﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷـــَــﻢ ﺟـَ ــﻮﺍﺏ

ﺳـَــﻼﻣــِــﺘـــَ ــﻢ

ﻧـِــﻤﯿImage result for ‫عکس تخس پسرونه‬‎


☜☜آقـــا پســری کــه


♂♂قــرارِ مَــرد بِـشـی♂♂


↓↑یــــاد بــاشـــه↓↑

 

مَـــرد بــاس آقــا بـاشه


کـه بـه پِـسَـرِش بِــگَـن⇜⇜ 


آقـــا زاده


نَـــه 


⇩⇩⇩⇩⇩

 

↯↯حَـــروم زاده↯↯✘→✘✘
.

⇜⇜⇜⇜⇜

 
[ 1396/05/21 ] [ 13:35 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
✘ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ✘
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

...ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛


َﻗْﺘــــــــــﮯ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،


ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ


ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ َﻧْﺪﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪ؛


ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَْ ° ¡!¡Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎


بِ بعضیا باس بِگی

عزیزَم مَن زندگیم پُرِ مُشکله

تو دَمِ دَر وایسآخوشگِلِه[ 1396/05/18 ] [ 13:26 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
قــבیمـیـا
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

✪ هـمیـشــه از قــבیمـیـا گــفـتــڹ☞

✪ یـا خوבش مـــیـاב یــا نامــش مــیاב☞

✪ قــבیــمــیا مــڕבڹ☞ ✪ الــاڹ طــڕف בیگـــہ بـا ؏ــشــقــش مــیــاב☞Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎


اگــه گرگایـــی کــ با  ناموست میپرنـــو

میـــدری ...

پس چرا خودت گـــرگ میشی واسه ناموس دیگری ؟!


[ 1396/05/16 ] [ 14:40 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
چـــآلشـــ
سلــآم دوستــآن عزیزمــ امـروز چـآلشـ گذآشتمـــ همهـ گیــ بنویسیــد تا یآدگآریـ بمونهـ


[ 1396/05/12 ] [ 11:43 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
هـــــHehـــــہツ
Related image

#َِتَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِوَِ #َِمَِـَِـَِـَِمَِـَِـَِـَِلَِـَِـَِـَِکَِـَِـَِـَِتَِـَِـَِـَِیَِ #َِکَِـَِهَِـَِـَِـَِ #ََِِ️َِلَِـَِـَِـَِاَِشَِـَِـَِـَِـَِیَِ بَِـَِـَِـَِـَِـَِاَِزَِیَِ #َِمَِـَِدَِ #َِشَِـَِدَِهَِـَِ

#َِبَِـَِـَِاَِاَِفَِـَِتَِـَِخَِـَِاَِرَِ #َِمَِـَِیَِـَِگَِـَِمَِ‍َِ #َِکَِـَِهَِـَِ اَِزَِ مَِـَِـَِـَِدَِ #َِاَِفَِـَِتَِـَِاَِدَِهَِـَِ وَِ خَِـَِزَِمَِ‍َِ #Related image


 

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞

↺عِـــشق↻

یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨

یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅⇢

رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘


[ 1396/05/9 ] [ 18:08 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
بــآشِِِهـِ
Related image

باشه من لاشـــــی....

اصلا من مــــتلاشی...

اینجا جا بحـثـ داره که...

اینـــ زندگــــی منــــه

تو کجـــــــــــــآشــــــــی؟؟✌دیـگــه✌♞


⇈⇈⇇ نِمیـخوام☜


هـیچ کـــسـی


تو خَلـــــوتم پا بزاره


مــِثــل تـــو


عاشـــــــــــــقم کُــــنــه


بَــــــــعــدش مَــــنـــــو


☞جــــــــــا ✘بــــــــــذاره✘


[ 1396/05/7 ] [ 07:20 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
《هـــــــــــے رفیـــــــق》
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎


《هـــــــــــے رفیـــــــق


↓↓↓↓↓
❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــ‍ــــ‍ـــــــــوب بود... .

 

خـــــ‍ـــ‍ــــــدا نمــــ‍ـ‍ــــــیرفت اون بـالا...◐❂✘
 

مســــــــــت و چـــــــت و لــــــــش و ولگردم


درســــــو مشـــــــقو یهو ول کردم


اره مشتـــــــــــے...


...لجنم لجنم لجنم من هـــّـــه ترسی ام ندارم از جهنم ....


[ 1396/05/3 ] [ 19:42 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
↞ ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ ↠
 
 ↞ ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ ↠

 ♘ ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ ♘

 ✘ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ✘

 ↜ ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ ↝


Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

میگَـــــــنْ کــــه "اخلاق" نَدارَم♚ْ

✬میگَـــــــنْ کــــه زیادی خودَمــــو میگیرَم✬ْ

⇙ولـــــــــــــــی⇘ ♯ﻗـــــﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾـﻨﻪ:

.

.

.
ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫمه نامردا ▶------ ﺳـــﮓ
ﻭﺍﺳـــﻪ عشقم ▶------ ﺗـــﮏ
واسه رفیق ▶------رگ
ﻧــﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷــﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ ▶----- ﺩَﺭَﮎ
[ 1396/05/1 ] [ 12:34 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب