تبلیغات
دُخیـ دِیـ مـآهیـ
ℰℒℭѺℳℰ₩

Image result for ‫عکس گلکسی دخترونه gif‬‎

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/40.gifسلام عجقولیاhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/40.gif

 http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/125.gifمن فضیلت هستم http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/125.gif

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/132.gifاومیدوارم از وبم خوشتون بیادhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/132.gif

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/34.gif کامنتاتون حتما جبران میشنhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/34.gif

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gifوبم هیچ قانونی ندارهhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/82.gif

http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/120.gifبروحالشو ببرhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/120.gif

دخیـــ دیـــ ماهیــــ

[ 1396/04/13 ] [ 22:14 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ کامنت () ]
اُدافظـ
Image result for ‫عکس دخی مدرسه‬‎


cafe-webniaz.irسلـآمـــ دوستــآنــ عـَزیزمـcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irحـآلتونـ چطورهـ؟!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irامیـدوارمـ ک خوبـ باشیدcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمنـ تو اینـ تابستونـ دوستایـ خیلیـ خوبیـ پیدا کردمـ cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاز اینـ اتفاقـ خیلیـ خیلیـ خوشـ حالمـ cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir امیدوارمـ ک از پستـایـ ک گذاشتمـ خشتون اومدهـ باشهـcafe-webniaz.ir 
cafe-webniaz.ir امیدوارمـ هر کیـ آرزوی ک دارهـ برآورده شهـcafe-webniaz.ir 
cafe-webniaz.ir مـدآرسـ کمـ کمـ دارهـ شروعـ میشهـ من از اینـ اتفاقـcafe-webniaz.ir 
cafe-webniaz.irخیلیـ غمگینمـ آخهـ دیگهـ وبمـ نمیامـ cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irامیدوارمـ ک اگهـ بدیـ دید حلالمـ کنید cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irامیدوارمـ هیچـ وقتـ فراموشـ نکنید ک دوستیـ به اسمـ فضیلتـ داشتینـ cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir خبـ دیگهـ زیـآدیـ حرف زدمـ امیدوارمـ تابستون دیگهـ بـاهمـ باشیمـcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir خب واسهـ تیم فوتسال شهرمون دعـآ کنید یک شنبه مسابقهـ داریمـ منم بازیکنمcafe-webniaz.ir 
cafe-webniaz.irبـآیـ تـآیـcafe-webniaz.ir

 دو هفته یه بار سر میزنم حتما کامنت بدین

[ 1396/06/24 ] [ 14:49 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
☜♚ مــــــن یــــه روآنیَـــــــم. . .
Bildergebnis für ‫عکس دخی تخس‬‎

☜♚ مــــــن یــــه روآنیَـــــــم. . .

فـــــــآزم خَـــــفَنه. .

تـــــو کـــــه جلــومــــی . .

آدم نمـــــــــیبینمت. . .

فکـــــــر مـــــیکنم. . .

یــــــــه عـــــنه . . . 

بــــــــــری رو مــــخم.

جــــــــآت تـــوو کفــــنه. . . ♚☞


. . هے فِلانے...


وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن


دَر دُنیـاے مَـــن


هیچ آشغٰالے بازیـافت♻نمیـشـود

[ 1396/06/16 ] [ 10:48 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
⇧ از خـدا ڪـہ پنهون نیـست ⇧


Related image

⇧ از خـدا ڪـہ پنهون نیـست ⇧ ⇦ از شــما چــہ پــنهـــون ⇨

✔ اونیڪہ مـن بزرگــش ڪـردم ✔ ✖ بـــــد جـــــورے ڪـوچیـڪـم ڪـرد .......Related image

بِپُــرس بَرا کُدوم دَرّدَم سیـگار میکِشَم⁉ ️

بِپـرس اَصلا ًچِـرا سیـگارے شدم

مُطمئِن بـاش اُون موقِع خودِتــ بَرام کِبریـتـــ میکشے[ 1396/06/10 ] [ 16:13 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
خـواهـر خودمیـ
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

 
درســـتـهـ خــواهـر ندارمــ

وــلیــ یکـــیـ رو دارمـ کــهـ برامـ خواهریــ میکـنـهـ


Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

مـِه ى اِحـْـسآسِ یِـه دُخـْتـَرُ 

میــشِـه تـو مـوهــــــآشْ دیـدْ

تـو حِـــسّ كــه بـِـــره

میـریـزه رو صورتـِش

عَصـبــى كـِـه بِـشـــِه

بـآ كِش خفَش میـكنه

تـو رُویـــآ كـِه بآشـِـه

مـى بـآفــــَــــدِش ...

امّـآ


وَقتـى دلـشْ شكَست

اولیـنْ چیـزى كـِه اضآفـیه

#مــوهـــــــــــــآشـِـه [ 1396/06/2 ] [ 18:08 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
وَقتـی


 وَقتـــــــــــے ڪـِـــہ ڪــــــــآرے دآرن

  مــــــــآ آچـــــــــآر فــَـــرآنســـــــــہ ایـــــــم

  وَقتـــــــــے مـــــــــآ ڪـــــــــآرے دآریــــــــــم

  دَریـــــــغ اَز یــــِــ فــــــآزمِتـــــــــر ههـــــــــــــــ ↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪہ

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ چَﺴْﺒٰیﺪِﻩْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْﮏْ↺ﺗُوْےِﭼِﺸْﻤٰﺎٰتِہْ!⇜

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕْ↻ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ ﺗَﻠَﻨْﺒٰﺎٰﺭْ ﺷُﺪِﻩْ!⇜

☜ﺑٰﺎٰﯾِﺪْ بِگْی:

خـــوبَـــم ...

[ 1396/05/28 ] [ 15:48 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
پــَر
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

یادٓمـ تو را فٓراموشـ ... ✔️

روزاىِ خوبمون پٓـــر ⇧

خاطِراتمون پٓـــر ⇧

حٓرفاىِ قٓشٓنگِتـ + دُروغ هاتـ پٓـــر ⇧

عٓكسِـ چِشاتـ پٓـــر ⇧

تُنِ صِداتـ پٓـــر ⇧

هٓر چى كهـ مٓنُ یادِ تو میندازه پٓـــر ...

فٓراموشـ شُدٓنٓم مُبارٓكـ !!!! ✘

Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

⇦ گــــل پسر ⇨


ازدواج فقط ✔ پــــــــــــــــــول ✔ نمیخواد


☜ کـــــــــ✘ـــــــــمــرم ☞  میخواد


✘ کــ مال شما رو ☜ گـلنار ☞ شکسته ✘


هـــHeeHـــه

[ 1396/05/24 ] [ 14:04 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
✪✘←یه جمـــــــــــــله بگم✪✘←
Related image

✪✘←یه جمـــــــــــــله بگم كــــــُــــــــــــلی

واسه مــــــــــــــــن دیگه مُـــــــــــــــــــردی✪✘

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ

ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ

ﭼـُـﻮ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ

ﺧـﻮﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ

ﺗـﺂ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـﮯ ﺩﯾـﮕـﺮ……!!!!⊙⊙

ﻫــَـــﻤﻪ ﻣﯿﮕــَــﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ

ﻣـَــﻦ ﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷـــَــﻢ ﺟـَ ــﻮﺍﺏ

ﺳـَــﻼﻣــِــﺘـــَ ــﻢ

ﻧـِــﻤﯿImage result for ‫عکس تخس پسرونه‬‎


☜☜آقـــا پســری کــه


♂♂قــرارِ مَــرد بِـشـی♂♂


↓↑یــــاد بــاشـــه↓↑

 

مَـــرد بــاس آقــا بـاشه


کـه بـه پِـسَـرِش بِــگَـن⇜⇜ 


آقـــا زاده


نَـــه 


⇩⇩⇩⇩⇩

 

↯↯حَـــروم زاده↯↯✘→✘✘
.

⇜⇜⇜⇜⇜

 
[ 1396/05/21 ] [ 13:35 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
✘ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ✘
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

...ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛


َﻗْﺘــــــــــﮯ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،


ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ


ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ َﻧْﺪﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪ؛


ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَْ ° ¡!¡Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎


بِ بعضیا باس بِگی

عزیزَم مَن زندگیم پُرِ مُشکله

تو دَمِ دَر وایسآخوشگِلِه[ 1396/05/18 ] [ 13:26 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
قــבیمـیـا
Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎

✪ هـمیـشــه از قــבیمـیـا گــفـتــڹ☞

✪ یـا خوבش مـــیـاב یــا نامــش مــیاב☞

✪ قــבیــمــیا مــڕבڹ☞ ✪ الــاڹ طــڕف בیگـــہ بـا ؏ــشــقــش مــیــاב☞Image result for ‫عکس دخی تخس‬‎


اگــه گرگایـــی کــ با  ناموست میپرنـــو

میـــدری ...

پس چرا خودت گـــرگ میشی واسه ناموس دیگری ؟!


[ 1396/05/16 ] [ 14:40 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
چـــآلشـــ
سلــآم دوستــآن عزیزمــ امـروز چـآلشـ گذآشتمـــ همهـ گیــ بنویسیــد تا یآدگآریـ بمونهـ


[ 1396/05/12 ] [ 11:43 ] [ ✘✪↞FAZILAT↠ ✪✘ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
صفحات وب